ติดต่อเรา
Karen Zou

หมายเลขโทรศัพท์ : +86-13720828359

WhatsApp : +008613720828359

สายการผลิต

การฝึกอบรมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่:

เครื่องดัดและตัดแบบไม่ใช้:

สายการประกอบ:

ห้องสอบ:

การฝึกอบรมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา:

สายการผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา:

สายการประกอบเครื่องปั่นไฟแบบพกพา:

การประชุมเชิงปฏิบัติการชิ้นส่วนเครื่องยนต์แบบพกพา:

Engine Casting Workshop (กับหุ่นยนต์)

ลบกระบวนการชำรุดและเครื่องขัด

เครื่องประมวลผล

วิจัยและพัฒนา