สายการผลิต

การฝึกอบรมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่:

เครื่องดัดและตัดแบบไม่ใช้:

สายการประกอบ:

ห้องสอบ:

การฝึกอบรมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา:

สายการผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา:

สายการประกอบเครื่องปั่นไฟแบบพกพา:

การประชุมเชิงปฏิบัติการชิ้นส่วนเครื่องยนต์แบบพกพา:

Engine Casting Workshop (กับหุ่นยนต์)

ลบกระบวนการชำรุดและเครื่องขัด

เครื่องประมวลผล

วิจัยและพัฒนา

 

 

 

ฝากข้อความ